Detekce povinných spojnic v Autodesk Infraworks

V poslední verzi programu Autodesk Infraworks se objevila možnost extrahovat hrany terénu z bodových mračen.

Stále častěji k nám naši zákazníci přicházejí s následujícím problémem. Možná to také znáte. Pořídili si laserový skener a skenují mračna bodů. Velice jednoduché. Často však přichází otázka, co s těmi mračny máme dělat? Při zpracování bodových mračen je jedním z důležitých kroků detekce povinných spojnic, neboli hran terénu. Jedním z nástrojů, který tyto hrany dokáže detekovat, je program Infraworks od společnosti Autodesk. V následujících řádcích si popíšeme, jak taková detekce může probíhat. Jako modelový příklad bude použito bodové mračno křižovatky nasnímané terestrickým skenerem FARO Focus 3D.

Prvním krokem bude načtení mračna bodů do programu. Načíst lze mračno ve formátech Autodesk ReCap, tedy .rcp nebo .rcs. Načtení mračna probíhá stejně, jako kterýkoliv jiný datový zdroj přes volbu Data Sources. Vše, co je potřeba k práci s bodovými mračny, nalezneme v záložce Create and manage your model. Bodovým mračnům lze, podobně jako modelům terénu, přiřazovat různé styly zobrazení pomocí příkazu Point Cloud Themes. Obarvené bodové mračno dle intenzity odrazu je zobrazeno na obr. 1.

Obr. 1 Mračno bodů obarvené dle intenzity odrazu

Dalším krokem ve zpracování bude vygenerování modelu terénu z bodového mračna, jelikož Infraworks jej potřebuje pro další práci. Tento krok se provádí pomocí příkazu Point Cloud Terrain. Ještě, než se přistoupí k vlastní detekci povinných spojnic, je příhodné bodové mračno vyčistit od nepotřebných nadzemních objektů. Tohoto se docílí přes příkaz Point Cloud Modelling (obr. 2).

 

Obr. 2 Detekce nadzemních objektů v bodovém mračnu

Jakmile je model terénu vytvořen, je možné přistoupit k detekci vlastních hran. Po spuštění příkazu Linear Feature Extraction jsou na výběr režimy automatické, nebo manuální detekce. Pro tento příklad byla zvolena detekce automatická. Dále je třeba zvolit styl hrany, který chceme detekovat. Nezáleží jen na barvě výsledné hrany, program bude hledat horní hranu obrubníku, pokud je tento styl hrany vybrán.

 

Takto vytvořené hrany terénu lze dále ručně upravovat. Lze je zobrazit na příčném profilu (obr. 3) a je možné zde upravit polohu stávajících hran, nebo také vytvořit hrany nové.

Obr. 3 Příčný profil bodového mračna pro úpravu terénní hrany

Nakonec už zbývá vytvořené hrany vyexportovat přes příkaz Export Point Cloud Extraction. Export povinných spojnic je možný ve formátu .shp. V tomto příkladu je výsledný exportovaný soubor načten do AutoCADu Civil 3D a jak je možné vidět na obr. 5, křivky mají kromě 2D souřadnic i souřadnici údavající výšku.

Obr. 4 Importované hrany terénu do AutoCADu Civil 3D