AutoCAD MEP – Cut Length – délky trubek

V jednom z předchozích příspěvků o AutoCADu MEP jsme vynechali nastavení Cut Length v paletě Properties při kreslení kanalizačních trubek. Tehdy jsem slíbil, že se k tomuto tématu vrátím a činím tak po více jak roce .

Jednoduše řečeno – hodnota Cut Length určuje, po jaké vzdálenosti se na rovném úseku potrubí vykreslí hrdlo (v případě vodovodního PPR potrubí nátrubek). Ve Specify Cut Length tedy nejprve zadáme, zda se tímto budeme zabývat a v Cut Length pak vzdálenost po které se trubky budou dělit a vkládat mezi ně hrdla / nátrubky.

Ovšem co je to hrdlo pro AMEP? AMEP neobsahuje entitu typu trubka s hrdlem, ale jen rovné trubky se stejným průřezem po celé délce a tvarovky. To, že se mezi trubky a tvarovky mají vkládat hrdla je zadáno v Routing Preference v položce Joints. O Routing Preferences pojednává o něco podrobněji jeden z předchozích příspěvků. V Routing Preference je tedy nastaveno pravidlo, které říká, že při spojení trubky s tvarovkou nebo dvou trubek (případ zadání nenulové Cut Length) se do tohoto spoje vloží hrdlo. Hrdlo je tedy z pohledu AMEP samostatná tvarovka a trubka s hrdlem na následujícím obrázku dole se ve skutečnosti skládá z rovné trubky a hrdla.
To ale odporuje realitě a asi Vás napadne, že to bude problém při vypisovaní délek potrubí. Mohu Vás uklidnit, problém to překvapivě není a pokud si pomocí příkazu Move (posun) trubku a hrdlo nerozeberete, jak jsem to udělal já, tak vůbec nepoznáte, že hrdlovou troubu AMEP skládá ze dvou částí.

Dobře je to vidět na dvou následujících obrázcích.  K trubkám jsem připojil sadu vlastností (Property Set Definitions) která obsahuje mimo jiné i automaticky odečítanou vlastnost Cut Length. Zatímco u trubky bez hrdla vypíše délku 938 mm u trubky s hrdlem (všimněte si, že je vybrána pouze trubka a ne hrdlo) je to 1020 mm.

Katalog trubek a tvarovek si můžete stáhnout ze stránky download. Po jeho instalaci, která je popsána zde nezapomeňte ještě provést regeneraci katalogu výběrem Regenerate Catalog a následně vybrat All.

Jan Panoch